Annetamisest ja annetuste kogumisest

Lühike juhendmaterjal annetamisest ja annetuste kogumisest.

Annetamise hea tava

Annetamise Hea tava aitab ühtlustada erinevate osapoolte arusaamu ja vastastikuseid ootusi. Selle järgimine aitab toimida nii, et tulemused oleksid kõigile osapooltele ja ka ühiskonnale parimad. Hea tava on tugi nii annetajatele kui ka annetusi koguvatele ja toetusi jagavatele organisatsioonidele.
Organisatsioonid, mis jagavad annetuste teel kogutud ressursse, peaksid juhinduma oma tegevuses Annetamise heast tavast.

Maksustamisest

Info sellest kuidas maksustatakse eraisikuid ja juriidilisi isikuid ning millised on tulumaksusoodustused.

Projekti rahastab regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital