Maksustamisest

Info sellest kuidas maksustatakse eraisikuid ja juriidilisi isikuid ning millised on tulumaksusoodustused.

Eraisikule

Kui annetuse või kingituse tegijaks on füüsiline isik, tagastab riik talle tuludeklaratsiooni alusel tulumaksusoodustusega isikute nimekirja kantud heategevuslikule organisatsioonile tehtud kingitustelt või annetustelt tulumaksu, aga mitte rohkem kui 1200€ aastas ja kuni 50% isiku maksustatavast tulust.

Vaata lisaks maksuameti kodulehelt

Maksuamet võib nõuda annetuse dokumentaalset tõestamist (näiteks väljavõte ülekandest).

Juriidilisele isikule

Maksuvabalt annetamise piirmääraks on kas 3% jooksva kalendriaasta isikustatud sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksete summast või 10% eelmise majandusaasta kasumist. Korraga saab kasutada ühte piirmäära ja seda arvestatakse kalendriaasta kohta summeeritult. Nende protsentide ületamisel peab annetaja tasuma tulumaksu. Kõik tehtud annetused tuleb sõltumata maksukohustusest deklareerida iga kuu TSD vormi lisal, mis arvutab ise ka piirmäärad välja.

Tulumaksusoodustust

Tulumaksusoodustust saavad sellised organisatsioonid, mis on kantud valitsuse poolt kaks korda aastas kinnitatavasse nimekirja (üle 1600 vabaühenduse) ja nendega sama staatus kehtib annetuste osas kirikute ja koguduste registri liikmetele.

Nimekirja saab ühendus, kes lisaks ülaltoodule:

  • ei jaga vara, tulu ega materiaalset abi endaga seotud isikutele ja nende lähedastele ega oma annetajatele;
  • annab tegevuse lõpetades oma vara üle teisele nimekirja kuuluvale organisatsioonile või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule (sh riigi- ja omavalitsusasutused);
  • hoiab oma halduskulude määra mõistlikul tasemel ega maksa suuremat töötasu kui samasuguse töö eest ettevõtluses;
  • on korrektselt esitanud deklaratsioonid ja aruanded ning tasunud maksud.

Nimekirja kantud ühendused peavad kõik annetused koos muude tuludega kandma deklaratsiooni INF4 iga aasta 1. veebruariks. Lisaks annetaja nimele ja summale tuleb deklaratsiooni kanda ka annetaja isikukood või registrikood. Nii saab Maksu- ja Tolliamet ka automaatselt andmed annetajate kohta.
Saadud annetuste ning muude tulude kasutamise deklaratsiooni INF9 peavad nimekirja kantud ühendused esitama järgneva aasta 1. juuliks.

Projekti rahastab regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital