logo

Järvamaa noore spetsialisti stipendium

Hakkajad, tublid ja oskustega noored on kogukonna arengu pant.

Noori spetsialiste tunnustades ja esile tõstes anname eeskuju veel õppivatele noortele – iga amet on väärt head tööinimest ning me ootame teid tagasi Järvamaale. Noore spetsialisti stipendium on asutatud 2005. aastal ning selle eesmärk on toetada noorte ja haritud spetsialistide tööle ja elama asumist Järvamaale ning väärtustada erinevaid ameteid.

Stipendiumi väljaandmiseks palun tee annetus: SA Järvamaa Kogukonnafond a/a EE642200221023628002 Swedbank, selgitusse märgi "noor spetsialist".

Õigus stipendiumile kandideerida on kõigil kuni 30 aastastel kõrgkooli või kutseõppeasutuse lõpetanud spetsialistidel, kes on konkursi väljakuulutamisele eelneva viie kalendriaasta jooksul asunud tööle Järvamaale.
Täpsemalt vaata: stipendiumi statuut
Taotluste esitamise tähtaeg määratakse igal aastal Kogukonnafondi nõukogu poolt.

Tutvu "Hea Tahte leppega".