Meedia

Lingid erinevatele meedia väljaannetele, kus on kajastatud Järvamaa Annetuskeskkonna ja SA Järvamaa Kogukonnafond tegevust.

Lingid

Lingid

Meediakajastuste teabe õigsuse, ajakohasuse, terviklikkuse ja pideva kättesaadavuse eest vastutab eranditult nende veebilehtede pakkuja. Kui teil tekib meie linkide kaudu viidatud veebilehtede sisu suhtes kahtlusi, andke meile sellest viivitamatult teada. Lingitud lehtede sisu ei olnud meile teadaolevalt seadusevastane.
Vaata kajastusi meedias ....

 

Projekti rahastab regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital