Projekti rahastab regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital