Johanna Laura Trug

Johanna Laura Trug kohta on patsientidelt tulnud palju positiivset tagasisidet. Ta on väga asjatundlik, teadlik, püüdlik, töökas ja kohusetundlik pereõde, kes leiab oma patsientide jaoks alati aega. Ei ole vahet, kas pöördub vanaema oma east tuleneva või ema oma väikelapse murega. Isegi kui Johanna Laura töökoormus läheb kohati väga suureks ei näita ta seda välja. Ta leiab alati aega kuulata ära inimese mure. Püüab leida igale olukorrale lahenduse. Tunneb huvi kuidas patsiendil läheb, võttes vaevaks neile ka ise helistada.

Patsiendid on toonud välja tema suurepärased iseloomuomadused selle töö tegemisel, mis ei ole kuidagi vähem tähtsad oskustest ja teadmistest õe töös. Teda iseloomustatakse kui alati särasilmset, rõõmsameelset, vastutulelikku, sooja ning sõbralikku pereõde.
Veel on ära toodud Johanna Laura abi ja suurepärane koostöö ämmaemanda töös. Järvamaa Haigla sünnitusosakonnas sai ta olla vaid praktika ajal, kuid sealgi jäi ta kohe silma. Ta oli suureks toeks sünnitajatele, oskuslikult motiveeris, oli kogu aeg olemas. Oma nalja, naeru ja hea huumorimeelega tegi ta kindlasti sünnitusprotsessi lihtsamaks. Sünnitajale on oluline sõbralikkus, kohalolu ja info saamine toimuvast, mida Johanna Laura suudab suurepäraselt pakkuda.

Johanna Laura on olnud kogu aeg tahtmist täis midagi uut juurde õppida, et osavamaks saada. Ta on väga laialdaste oskustega, töötab nii ämmaemanda, pereõena, kui ka kliiniliste ravimuuringute tegijana. Oma tööalases tegevuses on tal hea võime ja oskus näha patsienti kogu elukaare ulatuses, imikust kuni vanurieani. Johanna motiveerib oma patsiente koostama terviseplaani, et koos saavutada parim võimalik tulemus patsiendi tervise heaks. Noore spetsialisti stipendium annab Johannale veelgi rohkem võimalusi enesetäiendamiseks.

Johanna Laura Trug sai Järvamaa noore spetsialisti stipendiumi 2023.aastal.

Projekti rahastab regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital