Annela Tammiste

Annela Tammmiste on lõpetanud 2022. aasta suvel Tallinna Ülikooli õpingud klassiõpetaja erialal. Oma ülikooliõpingute kõrvalt töötas ta juba ka algklasside õpetajana, mis annab tunnustust sellest, et Annela puhul on tegemist inimesega, kes on töökas ja suure pingetaluvusega. Õpingute ja töötamise käigus spetsialiseerus Annela üldõpetusele, õpilaste enesejuhtimisele ja avastusõppe meetoditele - viimase kahe arendamise kohta kirjutas ta ka oma magistritöö pealkirjaga „Avastusõpe kui võimalus toetada õpilaste enesejuhtimise oskust ja loodusteaduslike mõistete kujunemist”. Täiendavalt on Annela õpetajana juurde õppinud VEPA käitumismängu meetodeid ja teiste õpetajate mentorlust. Annela on õppinud ka lastelaagri juhatajaks ning töötab suviti õpilasmaleva komandörina.

2022. aasta augustis alustas Annela tööd Järva-Jaani Gümnaasiumi koolijuhina. Oma töös toetavad Annelat kõige enam tema teadmised õpetajametist ning kogemused õpetajatöös, lisaks kogemus personalijuhina ning eelkõige just üliõpilastest vabatahtlike koordineerimisel. Koolijuhina on ta hetkel end täiendamas Haridus -ja Noorteameti alustavate koolijuhtide arenguprogrammis, mille käigus jagatakse põhjalikke teadmisi dokumentatsioonist, meeskonna juhtimisest ning õpimeetoditest. Tutvutakse erinevate koolidega, jagatakse kogemusi teiste alustavate kooljuhtidega, toimub pidev suhtlus mentoriga jpm.
Koolijuhina on Annela perspektiiviks tugeva kogukonnakooli arendamine, kus toetatakse õpilase enesejuhtimise arengut, õppeainete lõimimist, ahhaaliku kooli põhimõtete rakendamist ning õpilasekeskset lähenemist. Lisaks hindab Annela süsteemsust ning põhjalikku dokumentatsiooni, kaasavat juhtimist ning koostöise meeskonna arendamist.

Oma aktiivsuse, töökuse ja põhjalikkusega on Annela eeskujuks nii kolleegidele kui ka õpilastele. Seega on kogukonnale (ja laiemas perspektiivis ka maakonnale) võiduks Annela taoline särav spetsialist, kes on leidnud oma teekonna tagasi kodukohta, et panustada oma uute ja innovaatiliste mõtete ja ideedega.

Annela Tammiste sai Järvamaa noore spetsialisti stipendiumi 2023.aastal.

Projekti rahastab regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital