logo

Featured

Järvamaa Kogukonnafondi Noore spetsialisti stipendiaadid on Järvamaa Haigla õde Liisa Kredemann, WERK&WOOD forvarderioperaator Mirell Ruus ja Paide Hillar Hanssoo Põhikooli matemaatikaõpetaja Jaagup Lööper

Stipendiumide üleandmine toimub 26.aprillil kell 14:00 Wabalinna majas, Pikk 1, Paides.

Järvamaa Kogukonnafondi Noore spetsialisti stipendiaadid on Järvamaa Haigla õde Liisa Kredemann, WERK&WOOD forvarderioperaator Mirell Ruus ja Paide Hillar Hanssoo Põhikooli matemaatikaõpetaja Jaagup Lööper

Järvamaa Kogukonnafondi nõukogu esinaise Arnika Tegelmanni sõnul on rõõmustav, et kogukonnafondi stipendiumit märgatakse ja stipendiumile esitatakse tublisid noori erinevatest eluvaldkondadest.

Kogukonnafondi juhataja Valev Väljaotsa lisas, et tänu paljudele püsitoetajatele ja uutele annetajatele on teist aastat järjest võimalus välja anda kolm stipendiumi. Ja uut ajalugu teeme ilmselt ka järgmisel aastal, sest annetusi on laekunud mahus, mis annab lootust, et järgmisel aastal saame välja anda neli stipendiumi. Tuleb tõdeda, et kõik stipendiumile esitatud noored spetsialistid on seda väärt, aga kuna raha koguneb ainult annetustest, siis saame lähtuda vaid vastavatest võimalustest. Kõik on oodatud toetama stipendiumide edasist väljaandmist!
Käesoleval aastal on õla alla pannud ettevõtted Swedbank AS, Väätsa Agro AS, Konesko AS, PMT OÜ ja eraisikud Jürgen Ligi, Lauri Läänemets, Pipi-Liis Siemann, Helmen Kütt, Toomas Tammik, Eimar Veldre, Siret Pihelgas, Kristjan Kõljalg, Heli Koit, Virve Toode, Tiina Larven, Arnika Tegelmann, Andres Jalak.

Liisa Kredemann lõpetas eelmisel aastal Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Anesteesiaõena on ta Järvamaa haigla operatsioonimeeskonna oluline liige, et tagada patsiendi turvalisus ja ohutus meditsiiniliste protseduuride ja operatsiooni ajal. Liisa on pühendunud, professionaalne ja tähelepanelik. Ta omab anesteesiaõe tööks vajalikku meditsiinilist teadmiste baasi ja oskab kiirelt ning efektiivselt reageerida erinevatele olukordadele. Liisa suhtlemisoskus on suurepärane, mis aitab luua meeldiva ja rahustava keskkonna nii patsientidele kui ka teistele meeskonnaliikmetele. Hea sõna, lahke meel, empaatilisus on Liisat kui oma eriala spetsialisti iseloomustavad võtmesõnad. Lisaks on ta alati valmis õppima ja enda oskusi täiendama.

Järvamaa haiglal on väga hea meel noore kolleegi üle kes saab läbi oma töö panustada kogu Järvamaa inimeste paremasse tervisesse.

Mirell Ruus on lõpetanud Luua Metsanduskoolis forvarderi eriala ning õpitud erialal ta ka töötab. Mirellil on suurepärased oskused kavandada tööprotsessi metsamaterjali kokkuveoks ohutult ja ergonoomiliselt, sorteerida, vedada kokku, virnastada metsamaterjali laoplatsil rakendades selleks säästvaid tööviise. Ta on oma erialal kiiresti arenenud ning on näha kuidas ta pidevalt ennast täiustab ning haarab lennult juurde tööalaseid teadmisi. Mõne aastaga on vilumus toonud kaasa märgatava tõusu produktiivsuses ning toodangus. Mirell arendab ka teisi tööoskusi, näiteks harvesterioperaatorina. Tubli noore spetsialistina on ta heaks eeskujuks noortele karjäärivalikul.

Jaagup Lööper on laste poolt armastatud õpetaja, kes on oma töösse väga pühendunud. Lapsed hindavad tema kirge matemaatika vastu, siirast ja sõbralikku suhtlemist. Kolleegina on temaga lihtne koostööd teha – tegemist on vastutuleliku inimesega. Jaagup on väljendanud oma soovi töötada Hillar Hanssoo põhikoolis pikaajaliselt, sest tema hinnangul on Paide töötamiseks üks suurepärane linn ning koolil on vaid rõõm seda koostööd jätkata. Jaagup täiendab ennast ja on omandamas Tallinna Ülikoolis matemaatikaõpetaja magistrikraadi ja õpetaja kutset.

Projekti rahastab regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital