Mirell Ruus

Mirell Ruus on lõpetanud Luua Metsanduskoolis forvarderi eriala ning õpitud erialal ta ka töötab. Mirellil on suurepärased oskused kavandada tööprotsessi metsamaterjali kokkuveoks ohutult ja ergonoomiliselt, sorteerida, vedada kokku, virnastada metsamaterjali laoplatsil rakendades selleks säästvaid tööviise. Ta on oma erialal kiiresti arenenud ning on näha kuidas ta pidevalt ennast täiustab ning haarab lennult juurde tööalaseid teadmisi. Mõne aastaga on vilumus toonud kaasa märgatava tõusu produktiivsuses ning toodangus. Mirell arendab ka teisi tööoskusi, näiteks harvesterioperaatorina. Tubli noore spetsialistina on ta heaks eeskujuks noortele karjäärivalikul.

Jaagup Lööper sai Järvamaa Noore spetsialisti stipendiumi 2024.aastal.

Projekti rahastab regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital