Jaagup Lööper

Jaagup Lööper on laste poolt armastatud õpetaja, kes on oma töösse väga pühendunud. Lapsed hindavad tema kirge matemaatika vastu, siirast ja sõbralikku suhtlemist. Kolleegina on temaga lihtne koostööd teha – tegemist on vastutuleliku inimesega. Jaagup on väljendanud oma soovi töötada Hillar Hanssoo põhikoolis pikaajaliselt, sest tema hinnangul on Paide töötamiseks üks suurepärane linn ning koolil on vaid rõõm seda koostööd jätkata. Jaagup täiendab ennast ja on omandamas Tallinna Ülikoolis matemaatikaõpetaja magistrikraadi ja õpetaja kutset.

Jaagup Lööper sai Järvamaa Noore spetsialisti stipendiumi 2024.aastal.

Projekti rahastab regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital