Kalvi Kirspuu

Kalvi Kirspuu on algatanud ja võtnud ette väärikate inimeste elutöö tunnustamise läbi „TÄNU AKENDE“ projekti. Need on inimesed kes on panustanud oma elutööga nii kohaliku kui ka Järvamaa arengusse. Kalvi Kirsipuu on leidnud kunstilise viisi kuidas inimesi elutöö eest meenutada/tänada ja mitte lasta neid unustada. Pärandi sihtkapitali stipendiumiga on võimalus seda projekti jätkata.

Kalvi Kirspuu sai Järvamaa Pärandi sihtkapitali stipendiumi 2024.aastal.

Projekti rahastab regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital