Stipendiumid, toetused

Siit saad kiire ülevaate kõigist annetuste toel jagatavatest toetustest Järvamaal.

Loe edasi

Organisatsioonid

Ülevaade annetuskeskkonnas olevatest organisatsioonidest ja nende tegevusest.

Loe edasi

Annetamine

Annetamise hea tava, mida teada annetamisest ja annetuste kogu- misest, maksundusega seonduvast.

Loe edasi

Heateod

Toetatud ettevõtmised, tunnustatud inimesed, antud abi, edulood.

Loe edasi

Featured

Järvamaa Pärandi sihtkapitali toetused saavad Ambla Selts ja Järvamaa Muuseumi Sõprade Selts ning stipendiumid Kalvi Kirspuu ja Tiiu Saarist

Stipendiumide üleandmine toimub 26.aprillil kell 14:00 Paides, Pikk 1 Wabalinna majas.

Järvamaa Kogukonnafondi juhataja Valev Väljaotsa sõnul on ühe stipendiumi või toetuse suuruseks 200 eurot ehk kokku on eraldusi käesoleval aastal 800 eurot. Kõik see on võimalik vaid tänu annetajatele - Tiit Kanne, Tarmo Thompson, Asta Väljaots, Rainer Eidemiller, Eha Pehk, Tiiu Schüts, Lauri Läänemets, Pipi-Liis Siemann ja Valev Väljaots.

Ambla Seltsi eesmärk on 2023.aastal leitud Ambla Vabadussõjas langenute mälestussamba originaaltükkide konserveerimine ja presenteerimine Ambla pargis.
Anton Starkopfi tehtud mälestussammas Ambla kirikaias lõhuti 1949.aastal ning leiti Ambla punamonumendi likvideerimise käigus. Leitud tükid olid hästi säilinud (ja hoolsasti paigutatud) ning kogukonnale suure väärtusega. MTÜ Ambla Seltsi poolt rajatud Ambla park (kiriku ja jõe vaheline ala) sai valmis just 2023.-ndal aastal ning nende soov on leitud fragmendid, koostöös Eesti Kunstiakadeemiaga, tuua pargis vääriliselt nähtavale.

Järvamaa muuseum on aastakümneid olnud hea partner Järvamaa õpilaste kodu-uurimise konverentside korraldamisel. Järvamaa Muuseumi Sõprade Selts on asutamisest alates seisnud hea selle eest, et jätkuvalt meie maakonna õpilased koguksid, jäädvustaksid ja esitleksid Järvamaaga seotud koha- ja isikupärimust. Pärandi sihtkapitali toetus läheb järjekorras 46. kodu-uurimiskonverentsi korraldamiseks.

Kalvi Kirspuu on algatanud ja võtnud ette väärikate inimeste elutöö tunnustamise läbi „TÄNU AKENDE“ projekti. Need on inimesed kes on panustanud oma elutööga nii kohaliku kui ka Järvamaa arengusse. Kalvi Kirsipuu on leidnud kunstilise viisi kuidas inimesi elutöö eest meenutada/tänada ja mitte lasta neid unustada. Pärandi sihtkapitali stipendiumiga on võimalus seda projekti jätkata.

Tiiu Saarist on kogunud mälestusi ja lugusid Paidest ja Järvamaast. Viimati ilmus tema sulest Paide elu hetki kajastav raamat „Seinast seina“ kus on naljakaid ja lõbusaid lugusid Paides muuseumitöö ja Tartus õppimise ajast ning ka mälestusi lapsepõlvest. Pärandi sihtkapitali stipendium annab tuge jätkata mälestuste kogumist ja koondamist ning ka Järvamaa laulupidude ajaloo edasist uurimist ja materjalide kogumist.

Projekti rahastab regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital