Stipendiumid, toetused

Siit saad kiire ülevaate kõigist annetuste toel jagatavatest toetustest Järvamaal.

Loe edasi

Organisatsioonid

Ülevaade annetuskeskkonnas olevatest organisatsioonidest ja nende tegevusest.

Loe edasi

Annetamine

Annetamise hea tava, mida teada annetamisest ja annetuste kogu- misest, maksundusega seonduvast.

Loe edasi

Heateod

Toetatud ettevõtmised, tunnustatud inimesed, antud abi, edulood.

Loe edasi

Featured

2023. aastal jagas Kogukonnafond stipendiumide ja toetustena välja 8400 eurot

Järvamaa Kogukonnafondil täitus 20. tegevusaasta ning selle teetähise auks soovime kevadel kokku kutsuda meie toetajaid ja ka stipendiaate ning inimesi kellele läheb meie tegevus ühel või teisel moel korda.

Aasta oli Kogukonnafondile eriline, sest tänu paljudele annetajatele saime teha head rekordilises summas. Olulise panuse andsid ettevõtted Järvamaa laulu- ja tantsupeo heaks.

Kogukonnafondi suurim mure on viimastel aastatel olnud audiitori leidmine. Teatavasti on sihtasutustel, bilansimahuga alates 15 tuhat eurot, kohustus lasta teha majandusaasta aruande ülevaatus audiitoril. Riik on pannud kohustuse, aga mitte audiitoritele seda teenust pakkuda. Tegemist on väga suurte nö kääridega arvestades teenusega seotud tausid ja kogukonnafondi tegevuse mahtu. Kogukonnafondi seisukoht on, et kindlasti peab heategevuslik organisatsioon järgima annetamise head tava ning igakülgselt kajastama oma tegevust avalikult, et oleks selge nii saadud annetused kui tegevusega seotud kulud. Ja kindlasti on mõistlik audiitori nõue kui tegevuse mahud on oluliselt suuremad.

Järgnevalt kokkuvõtlik ülevaade aasta jooksul jaotatud stipendiumidest.
Kuueteistkümnendat korda välja antud noore spetsialisti stipendiumi said Järva-Jaani Gümnaasiumi direktor Annela Tammiste, Paide arst OÜ õde-ämmaemand Johanna Laura Trug ja Paide linnaarhitekt Peter Luuk.
Järvamaa Pärandi sihtkapitali toetuse ja stipendiumid said MTÜ Järvamaa Muuseumi Sõprade Selts, Järvamaa muuseumi toimetiste II osa väljaandmiseks. Aire Pitk, Järvamaa pärimuspäev 2023 korraldamiseks koos Baltica maapäevaga. Urmo Kütismaa, kultuuripärandi talletamise, kogumise, hoidmise ja esitamise jätkamiseks ning regilaulu kollektiivi Arhailised Mehed arendamiseks.
Laulu- ja tantsupeo stipendiumid jaotati peo traditsioonide hoidmise ja edendamise eest järgnevalt: Kätlin Merisalu, Birgit Mihhailov, Pille Paal, Anneli Karma, Tiiu Vellama, Merike Laas, Maiju Kerme, Marge Iho, Helen Trug, Krista Rikk, Kerli Graubner, Monika Kirss, Kerli Sirila, Malle Anton, Marika Kuusik, Piret Järvet, Kaur Pennert, Jaanus Karlson, Kuldar Schüts, Indrek Vijard, Tiiu Schüts, Kaja Kraav, Anne Toomistu, Maarit Nõmm, Kaarel Vene.
Türi Ühisgümnaasiumi Väikese printsi stipendiaadid olid 2023.aastal Iti-Kärt Nursi ja Lisette Haug.
Peet Raigi nimelise noore võrkpalluri stipendiumid anti üle mälestusturniiril Paide spordihallis  Meribel Lehemets’ale ja Steven Marti Lillipuu’le.

Suur-suur aitähh kõigile toetajatele!

Selleks, et saaksime jätkuvalt üheskoos head korda saata on kõigil võimalus teha väike heategu toetades stipendiumide väljaandmist:
SA Järvamaa Kogukonnafond a/a EE642200221023628002, selgitusse märksõna „Pärandi sihtkapital”, „JLTP“, „Noor spetsialist“, „Noor võrkpallur“ või „Väike prints“.

Heade tegude aastat!
SA Järvamaa Kogukonnafond

Projekti rahastab regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital